<video id="vz5rv"></video><delect id="vz5rv"><video id="vz5rv"></video></delect><p id="vz5rv"><delect id="vz5rv"><font id="vz5rv"></font></delect></p><p id="vz5rv"></p>

<video id="vz5rv"></video>
<p id="vz5rv"></p>

<video id="vz5rv"><output id="vz5rv"><delect id="vz5rv"></delect></output></video>

<p id="vz5rv"></p>

<video id="vz5rv"><output id="vz5rv"></output></video>

<video id="vz5rv"><output id="vz5rv"><font id="vz5rv"></font></output></video><video id="vz5rv"><output id="vz5rv"><delect id="vz5rv"></delect></output></video>

<video id="vz5rv"></video>

<p id="vz5rv"></p>

<p id="vz5rv"><output id="vz5rv"><font id="vz5rv"></font></output></p>

<video id="vz5rv"></video>

<video id="vz5rv"></video>

<p id="vz5rv"></p>
<video id="vz5rv"></video>
<p id="vz5rv"></p><p id="vz5rv"></p>
<video id="vz5rv"></video>

NEWS  INFORMATION

新聞資訊

【喜報】?。。?!我公司生產的所有產品均獲得國家醫保耗材編碼和7位流水碼

發布時間:2021-08-23 09:10:42來源:瀏覽次數:

  

oM5醫用外固定帶|醫用隔離面罩|醫用隔離眼罩|私密艾灸盒彈力退熱貼|降溫貼代理|醫用冷敷貼|遠紅外穴位貼|電極保濕片|隔物灸

    喜訊!819日,國家醫保信息業務編碼標準數據庫動態維護平臺上公布了5-6月份維護的醫保醫用耗材分類與代碼,我公司產品經過嚴格的審核,超聲治療固定貼、配合中醫定向透藥治療儀使用的電極保濕片、冷敷凝膠(降溫走珠器)、預防靜脈炎的冷敷敷料、配合各種理療儀使用的理療電極片、超聲檢查、治療用的醫用超聲耦合貼片、防護用品醫用隔離眼罩、醫用隔離面罩、物理降溫用的醫用冷敷貼、退熱貼、骨科耗材醫用外固定帶(冷敷繃帶)均已獲得國家20位醫保耗材代碼及7位流水碼!詳細信息如下:oM5醫用外固定帶|醫用隔離面罩|醫用隔離眼罩|私密艾灸盒彈力退熱貼|降溫貼代理|醫用冷敷貼|遠紅外穴位貼|電極保濕片|隔物灸

oM5醫用外固定帶|醫用隔離面罩|醫用隔離眼罩|私密艾灸盒彈力退熱貼|降溫貼代理|醫用冷敷貼|遠紅外穴位貼|電極保濕片|隔物灸


oM5醫用外固定帶|醫用隔離面罩|醫用隔離眼罩|私密艾灸盒彈力退熱貼|降溫貼代理|醫用冷敷貼|遠紅外穴位貼|電極保濕片|隔物灸

博科醫療國家耗材分類與代碼產品明細表
醫保耗材代碼產品名稱規格型號流水碼
C1402020000000009375超聲治療固定貼
豫三械備20160002號
80mm×80mm0000001
80mm×90mm0000002
直徑600000017
直徑70mm0000012
直徑75mm0000016
直徑80mm0000007
直徑85mm0000015
60mm×60mm0000009
70mm×70mm0000010
75mm×75mm0000005
85mm×85mm0000014
50mm×70mm0000006
60mm×70mm0000003
70mm×100mm0000011
70mm×80mm0000014
70mm×90mm0000013
75mm×85mm0000008
C1402021580001509375醫用隔離眼罩
豫三械備20200003號
BK-A型0000001
BK-B型0000002
C1402022570000409375醫用隔離面罩
豫三械備20200002號
BK-AⅠ330mm×220mm0000001
BK-AⅡ320×2400000005
BK-BⅠ180×1500000004
BK-BⅡ160×1300000002
BK-BⅢ140×1100000003
C1402022720002009375理療電極片
豫三械備20150003號
50mm×50mm0000008
70mm×100mm0000012
70mm×90mm0000011
80mm×80mm0000009
80mm×90mm0000010
直徑60mm0000056
直徑70mm0000071
直徑75mm0000066
直徑80mm0000069
直徑85mm0000064
200mm×240mm0000054
60mm×60mm0000068
70mm×70mm0000063
75mm×75mm0000055
85mm×85mm0000058
100mm×120mm0000057
50mm×70mm0000070
60mm×70mm0000062
60mm×90mm0000059
70mm×120mm0000065
70mm×80mm0000061
75mm×85mm0000067
80mm×185mm0000060
醫用超聲耦合貼片
豫三械備20150001號
直徑100mm0000024
直徑120mm0000026
直徑140mm0000020
直徑150mm0000017
直徑160mm0000022
直徑200mm0000018
直徑225mm0000034
直徑35mm0000023
直徑40mm0000015
直徑45mm0000032
直徑50mm0000035
直徑60mm0000029
50mm×50mm0000014
60mm×60mm0000031
70mm×70mm0000025
75mm×75mm0000030
80mm×80mm0000001
90mm×90mm0000027
20mm×70mm0000028
40mm×110mm0000016
50mm×120mm0000033
50mm×70mm0000021
70mm×100mm0000013
70mm×90mm0000019
80mm×90mm0000002
電極保濕片
豫三械備20160001號
50mm×50mm0000007
50mm×70mm 0000036
70mm×100mm0000005
70mm×90mm0000004
80mm×80mm0000003
80mm×90mm0000006
直徑60mm0000049
直徑70mm0000048
直徑75mm0000041
直徑80mm0000038
直徑85mm0000044
200mm×240mm0000046
60mm×60mm0000050
70mm×70mm0000039
75mm×75mm0000051
85mm×85mm0000037
100mm× 120mm0000042
60mm×70mm0000043
60mm×90mm0000052
70mm× 120mm0000040
70mm×80mm0000053
75mm×85mm0000045
80mm×185mm0000047
C1409020000000009375醫用外固定帶
豫三械備20200008號
100mm×3500mm0000002
100mm×4500mm0000005
50mm×4500mm0000003
75mm×3500mm0000001
75mm×4500mm0000004
C1704012200000109375醫用冷敷貼
豫三械備20140001號
120mm×80mm0000080
40mm×60mm(粘貼膠帶100mm×120mm)0000078
50mm×90mm(粘貼膠帶90mm×110mm)0000086
70mm×50mm(粘貼膠帶100mm×70mm)0000081
直徑30mm(粘貼膠帶80mm×80mm)0000084
直徑50mm(粘貼膠帶100mm× 100mm)0000074
直徑60mm(粘貼膠帶120mm×120mm)0000079
直徑80mm(粘貼膠帶120mm×120mm0000085
100mm×70mm0000082
120mm×100mm0000075
140mm×110mm0000083
55mm×40mm0000077
70mm×50mm(粘貼膠帶110mm×80mm)0000076
冷敷凝膠
豫三械備20200011號
BK-LFA型30g0000024
BK-LFA型50g0000025
冷敷敷料
豫三械備20150002號
100mm× 120mm0000068
100mm× 140mm0000065
40mm×55mm0000073
40mm×60mm0000069
50mm×70mm0000066
70mm×100mm0000071
80mm×120mm0000067
30mm0000072
60mm0000070


oM5醫用外固定帶|醫用隔離面罩|醫用隔離眼罩|私密艾灸盒彈力退熱貼|降溫貼代理|醫用冷敷貼|遠紅外穴位貼|電極保濕片|隔物灸

 oM5醫用外固定帶|醫用隔離面罩|醫用隔離眼罩|私密艾灸盒彈力退熱貼|降溫貼代理|醫用冷敷貼|遠紅外穴位貼|電極保濕片|隔物灸

上一篇:一類醫療器械水凝膠醫用冷敷貼在臨床上的應用
下一篇:定向透藥儀專用電極保濕片